Barion Pixel

Szakfordítás / tolmácsolás

Szakfordítás

"A fordítás az, ami úgy alakít át mindent, hogy semmit nem változtat meg." Günter Grass

"Normál" fordítás keretében a közismert, hagyományos nyelvi átültetési eljárással dolgozzuk át a szöveget egyik nyelvről (forrásnyelv) a másikra (célnyelv), illetve esetenként több nyelvre. Ilyen típusú megbízásokat szakfordító végzettséggel rendelkező kollégáink végzik.

Szakfordítási területeink:

 • műszaki szövegek (gépkönyvek, használati utasítások, stb.)
 • pénzügy (éves beszámolók, prezentációk, mérlegek, stb.)
 • jog (szerződések, stb.)
 • egészségügy (gyógyszer leírások, tanúsítványok, stb.)
 • általános szövegek (levelek, beszámolók, bizonyítványok, stb.)
 • weboldal szövegek

Fordítunk többek között szerződéseket, éves beszámolókat, üzleti terveket, prezentációkat, bírósági végzéseket, gépkönyveket, bemutatkozó anyagokat, honlapokat, tankönyveket.

Kollégáinkat szigorú kritériumok alapján választjuk ki, munkáikat figyelemmel kísérjük, felkészülésüket támogatjuk. Irodánk rendszeresen részt vesz üzleti partnereink napi kapcsolattartásában, vállaljuk cégek széleskörű üzleti kommunikációjának gyors, pontos, megbízható lebonyolítását írásban és szóban egyaránt.

 

Lektorálás

A lektorálás olyan ellenőrzési eljárás, melynek során a lektor összeveti a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveget és a megfelelő jelölések, megjegyzések alkalmazásával elvégzi a szükséges stilisztikai és esetenként grammatikai javításokat, illetve javaslatot tesz a szükséges javítások elvégzésére.

Alapvetően kétféle lektorálási szolgáltatásunk van: 
Anyanyelvi lektorálás: Az anyanyelvi lektorálás elsősorban az esetleges nyelvtani és stilisztikai hibák kiszűrésére alkalmas. Anyanyelvi lektorálást általában nyelvész, nyelvi lektor végzi.

Szakmai lektorálás: A szakmai lektorálás, mely elsősorban nehéz szakirodalom, használati utasítások, pénzügyi jelentések esetén javasolt. A szakmai lektorálást általában a témában jártas szakember (megbízott szakmai lektor) végzi.

 

Tolmácsolás

Vállalunk szinkron-, konszekutív tolmácsolást korrekt áron, kiváló referenciákkal. Tolmácsolunk konferenciákon, üzleti tárgyalásokon, hivatalos és magánjellegű találkozókon, szakmai tréningeken, kiállításokon, előadásokon, beruházásokon.

A tolmácsolás egy forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli üzenetnek a célnyelven megfogalmazott szóbeli üzenetté való átalakítása.

Kétféle tolmácsolást különböztetünk meg:

 1. Konszekutív tolmácsolás:
  A konszekutív tolmácsolást tárgyalásokon, üzleti megbeszéléseken, rendezvényeken, konferenciákon stb. szokták alkalmazni, ahol a tolmács az elhangzott beszédet közvetíti a célnyelven.
 2. Szinkrontolmácsolás:
  A szinkrontolmácsolást általában többnyelvű konferenciákon, tréningeken, rendezvényeken szokták alkalmazni, ahol a tolmács az előadók eredeti szöveg elhangzásával közel egy időben közvetít a célnyelven. Manapság Megbízóink gyakran választják ezt a közvetítési módot az idő megtakarítása miatt. Szinkrontolmácsolás esetén szükség van technikai berendezésekre - úgynevezett tolmácstechnikára pl. tolmácskabin, fejhallgatók stb.

Az alábbi nyelvek fordítását, lektorálását és tolmácsolását vállaljuk:
Fő nyelvek: magyar, angol, német, orosz
Egyéb nyelvek: dán, szlovák, francia, olasz, cseh, román, észt, lett, litván, török, spanyol, ukrán, szerb, vietnámi stb.

 

Titoktartás

A fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, ill. a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez. Nem minősül bizalmas vagy titkos információnak az a tény vagy adat, melyet a Felek már korábban másik Fél tudomására hoztak, vagy korábban köztudomású volt, vagy azzá vált.